3.5
ให้คะแนน
คะแนน
Freezing the World: I Built a Doomsday Safehouse 3.5 โหวต 2
อันดับ
อันดับ N/A, คนอ่านทั้งหมด 191
ชื่ออื่น
Freezing the World: I Built a Doomsday Safehouse, Global Freeze: I Created an Apocalypse Shelter
ผู้แต่ง
คนวาด
หมวดหมู่
ประเภท
Manhua