4.7
ให้คะแนน
คะแนน
The Best Medical god in the city 4.7 โหวต 13
อันดับ
อันดับ N/A, คนอ่านทั้งหมด 348
ชื่ออื่น
Urban God of Medicine
หมวดหมู่
ประเภท
Manhua