4.3
ให้คะแนน
คะแนน
The Regressed Son of a Duke is an Assassin 4.3 โหวต 3
อันดับ
อันดับ N/A, คนอ่านทั้งหมด 2.6K
ชื่ออื่น
The Regressed Son of a Duke Is an Assassin, 회귀한 공작가의 막내도련님은 암살자
ผู้แต่ง
คนวาด
หมวดหมู่
ประเภท
Manhwa