3.8
ให้คะแนน
คะแนน
The Monster Kingdom 3.8 โหวต 4
อันดับ
อันดับ N/A, คนอ่านทั้งหมด 450
ชื่ออื่น
The Monster Kingdom, Meteor Dynasty: Monster Empire, Метеоритная династия: Империя монстров, 陨星王朝
หมวดหมู่
ประเภท
Manhua