4
ให้คะแนน
คะแนน
The Demon King’s Champion 4 โหวต 2
อันดับ
อันดับ N/A, คนอ่านทั้งหมด 101
ชื่ออื่น
I Was Beaten by Boss, I Was Raised by the Boss, Wo Bei BOSS Zou Da De, Wǒ Bèi BOSS Zòu Dà De, 我被BOSS揍大的
ผู้แต่ง
คนวาด
หมวดหมู่
ประเภท
Manhua