4
ให้คะแนน
คะแนน
Super God Gene 4 โหวต 2
อันดับ
อันดับ N/A, คนอ่านทั้งหมด 826
ชื่ออื่น
Chāojí Shén Jīyīn, Super Gene, Super God Gene, 超级神基
ผู้แต่ง
คนวาด
หมวดหมู่
ประเภท
Manhua