4.5
ให้คะแนน
คะแนน
Kagurabachi 4.5 โหวต 4
อันดับ
อันดับ 61st, คนอ่านทั้งหมด 3.3K
ผู้แต่ง
คนวาด
หมวดหมู่
ประเภท
Manga